Privacy- en Cookieverklaring (AVG – mei 2018)

 

Auto Arjan, gevestigd aan Gronausestraat te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals, weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Auto Arjan
                              Gronausestraat 945
                              7534AC Enschede
                              +31(0)620379933

Kennismaking
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Auto Arjan. We waarderen de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan ons bedrijf, onze website www.autoarjan.nl of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van onze social media kanalen!
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens, die Auto Arjan verzamelt tijdens uw interacties met ons bedrijf.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Auto Arjan verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – bij bankbetaling uw bankrekeningnummer – Lijst met contactgegevens van de klant via een app/telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autoarjan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Auto Arjan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u of aan u af te leveren
– Auto Arjan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals              
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Auto Arjan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn echter wel wettelijk verplicht om de gegevens 7 jaar plus 2 uitstel jaren, dus in totaal 9 jaar te bewaren dit ivm met het voldoen aan onze belastingplicht!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Echter als u daadwerkelijk overgaat tot aanschaffing van ons product is het niet mogelijk deze gegevens te verwijderen, omdat wij dit nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke plicht en onze belastingplicht. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autoarjan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Auto Arjan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming
Auto Arjan heeft geen geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Auto Arjan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Auto Arjan gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Auto Arjan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@autoarjan.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Linken en Contact

AutoArjan

Welkom op de website van Auto Arjan Waar klanttevredenheid, service en kwaliteit voorop staan. Omdat wij een klein bedrijf zijn heeft u altijd persoonlijk contact. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van kleine betaalbare auto’s, geselecteerd op staat van onderhoud, onderhoudsboekjes en opties, zoals airco, stuurbekrachtiging etc. Wij zijn een universeel bedrijf en kunnen dus auto’s leveren van elk merk, hoofdzakelijk gebruikt, maar ook nieuw is mogelijk. Verder is ons motto in overleg is alles mogelijk. Met vriendelijke groet,
Copyright © 2022. bonndesign.nl